C.G. Jung Galileo Galilei

Vitajte na mojej stránke

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie o mojej práci a o mne. Práve sa pozeráte na jednu z ciest a za ňou na kus mojej osobnej cesty a poznania. Som učiteľka hudby, spevu a terapeutka. Hlasový prejav a spev považujem za najprirodzenejšiu a najdokonalejšiu autoterapeuticko – regresnú, ale aj progresnú „metódu“, ktorú sme zdedili po našich predkoch. Je stará ako ľudstvo samo.

Na tomto základe a v tomto duchu dnes už sama cielene pracujem s muzikalitou a emocionalitou človeka v rámci hudobného vyjadrenia i individuálneho poradenstva. Vždy s ohľadom na vek a zámer s ktorým ku mne prichádzate. Pracujem s hudbou, pocitom, hlasom, slovom a telom. Prešla som mnohými výcvikmi, ktoré v mojom prístupe presakujú jednen do druhého a vzájomne sa doplňajú. Nesúvisia, ani sa nevylučujú so žiadnym náboženským presvedčením. S pokorou, úctou a vlastnou zodpovednosťou k nim pristupujem. Robím len s tým,čím som sama prešla, s čím ladím a mám pocitovo zažité.

Často mi ľudia kladú rôzne otázky a spájajú si regresné prístupy s rôznymi predsudkami. REGRES je pre mňa NÁVRAT k vnútornej podstate každého človeka, k prirodzenosti v sebavyjadrení, v živote, rovnako aj návrat k prirodzenosti v hudobnom vzdelávaní od malička. Toto je mojím každodenným   zámerom. U mňa môžete nájsť cestu emocionálneho sebapoznávania a rovnako hudobné vzdelávanie pre mamičky s deťmi v mojej vlastnej koncepcii, kde vám môžem byť sprievodcom. Je to moja osobná cesta profesionálneho naplnenia, moje miesto v živote, kde viem že som "doma".

Prešla som kus cesty sama so sebou a od roku 2012 aj spolu s mojimi klientami a žiakmi. Stretnutia s nimi ma osobnostne, aj profesne formujú a prestavili aj mnohé moje osobné postoje. Aktuálne sa venujem skupinovej, aj individuálnej práci s deťmi i dospelými. Na stránke nájdete všetky informácie o mne, o tom čo ponúkam a kam kráčam. Záleží len na tom, či sa to stretne s tým, čo hľadáte vy. Toľko na úvod. V jednotlivých oknách sa môžete dozvedieť viac. 

Najskoršie aktuálne voľné termíny konzultácie nájdete v okne novinky a voľné termíny.