Slávikova hudobná škola

Muzikoterapeutický zámer Pedagogický zámer
  • kontakt dieťatka s rovesníkmi a učenie sa základným sociálnym zručnostiam
  • vrátiť hudbu, spev spontánny prejav do každodenného života rodiny
  • rozvoj priridzenej muzikality dieťaťa , muzicírovanie na jednoduchých hudobných nástrojoch a spievanie piesní s témami zo života dieťaťa
  • príprava dieťaťa na úspešný štart v MŠ a štúdium na ZUŠ
  • rozvoj reči, logopedické cvičenia a básne
  • rozvoj emocionálnej inteligencie a veselý, zmysluplný čas s rodičom
  • hry na podporu jemnej i hrubej motoriky a prirodzeného psychomotorického vývoja detí s ohľadom na jednotlivé vekové kategórie
  • muzikoterapia
  • zdieľanie o aktuálnych potrebách dieťaťa, odovzdávanie si skúseností a vzájomná podpora a inšpirácia.

Na hodinách veľa spievame piesne rôznych žánrov, rytmizujeme s jednoduchými hudobnými nástrojmi, učíme sa jednoduché logopedické básne, počúvame hudbu. Tvoríme spolu, všetko s využitím všakovakých pomôcok.

Každý pozná príjemné pocity keď počúva hudbu, ktorá sa mu páči. Keď spievame a hráme je to ešte intenzívnejšie. Prostredníctvom svojho hlasu rozozvučíme svoje telo a dotkneme sa svojej emocionálnej časti. Naše telo sa stane hudobným nástrojom a prostredníctvom svojho hlasu môžeme objaviť doposiaľ nepoznané stránky našej osobnosti a muzikality. Učíme sa slobodne prejaviť v speve a hre, ale aj celkovo v bežnom živote.

Viac informácií nájdete na mojej FB stránke