Slávikova hudobná škola

Muzikoterapeutický zámer Pedagogický zámer

Ide o zážitkové skupinové učenie dospelých a ich detí. Inšpiráciou je psychológ Carl Ransom Rogers svojím výrokom : " Nechajme deti učiť sa tak, aby videli, ako sa iní učia". Dieťa sa učí prostredníctvom rodiča, učiteľa a iných detí AKTÍVNE , alebo POZOROVANÍM. Zažijete učenie hravou formou cez hudbu. Rodič sa aktívne zučastňuje. Sám sa učí, aj prostredníctvom svojho dieťaťa. Sám znou zažije vlastnú detskú hravosť, tvorivosť a v sebe objaví dar každej bytosti – t.j. schopnosť spievať. Pridajte sa k nám, objavte svojho slávika v hrdle a dovoľte mu spievať.   

Veľmi dôležité je to, že počas hodín rodič všetko zdieľa a prežíva zo svojím dieťaťom. Takto vzniká a ukazujeme dieťaťu model správania, ktorý si odnesie do života. Často sa stáva, že dieťa je na hodinách skôr pozorovateľom rodičovho modelu správania a fungovania v kolektíve. Ak začne rodič porovnávať aktivitu svojho dieťaťa s inými, vyhodnocovať rozumom, že dieťa nerobí to, čo by sme od neho čakali dieťa stráca prirodzenú oporu v rodičovi. Je z toho vyrušený a znechutený rodič a následne aj dieťa. Týmto sa stratí celý zmysel a zámer, ktorý spoločne sledujeme.

Naši predkovia veľa spievali a tancovali. Do piesní a pohybu vkladali všetko čo žili a tak sa liečili. Pre mňa je ľudová piesň terapia našich predkov. Hudba a spev sa vytratila z našich rodín. Preto je mojím cieľom urobiť v tom regres, návrátiť piesne a hudbu do rodín. Spievam a muzicírujem s mamičkami a ich deťmi, pretože som vnútorne presvedčená, že to prospieva predovšetkým rozvoju emocionálnej inteligencie našich detí

Hlas je predĺžením nášho fyzického tela a zároveň aj časťou, ktorá dokáže veľmi efektívne niesť podstatu psychiky. Hlasové techniky sú len vzorce, každé telo a hlas je neopakovateľný.