Regresná terapia

O regresnej terapii Priebeh regresnej terapie

Po príchode sa pohodlne usadíte v mojej kancelárii a začneme sa spolu rozprávať. Naše stretnutie prebieha formou rozhovoru a trvá asi 2 - 3 hodiny. Pri plnom vedomí klienta a terapeuta. Pomenujete, čo potrebuje riešiť, precítite sám seba, svoje pocity, prichádzajúce emócie. To je váš vklad, s ktorým potom pracujeme. Môžete rátať s otvorenosťou, diskrétnosťou a bezpodmienečným prijatím. Sám v sebe nájde udalosti, súvislosti, podstatu problému. Regresné techniky sú nehypnotické a centrované na klienta. Využívajú asociatívnu pamäť klienta a rovnocenný vzťah klient - terapeut. Psychika si pamätá všetko čo zažila a rovnako čo sme sa prišli učiť, zažiť, naplniť. V terapii ide o to aby sme v časových stopách a v jednotlivých situáciách porozumeli podstate, prevzali zodpovednosť za rozhodnutia teraz v prítomnosti. V terapii sa klient vráti do problémových situácií, má možnosť ich znovu opakovane prežiť. Počas jednotlivých prechodov dostáva podvedomie klienta novú možnosť problematický podnet spracovať. Prebehne korekcia traumatickej udalosti.

K základným pravidlám, ktoré musí klient rešpektovať je, že pred terapiou nesmie konzumovať alkoholické nápoje a iné omamné látky. Terapeut musí byť upozornený aj o prípadnom užívaní liekov, ktoré by mohli priebeh terapie ovplyvňovať. Potom nie sú žiadne riziká, ktoré by mohli negatívne pôsobiť na terapeutický proces.

Nakoľko tu je každý sám za seba, tak v terapii môžeme riešiť len seba, to čo nás trápi. Preto len ak sa sám klient pre terapiu rozhodne, je pravdepodobné, že chce svoj problém riešiť a nájde práve tu existujúce východiská z problému.