Regresná terapia

O regresnej terapii Priebeh regresnej terapie

V regresnej terapii riešime prioritne potreby duše jednotivca. Duša niekde v nejakom dotknutí emočne uviazla a dotknutie zostalo v podvedomí. Cez problém nás donúti vrátiť sa sem a dávať tomuto dotknutiu, resp.sám sebe pozornosť. Skúmať následky minulého prežívania. V sebe sa pýtať : " O čom to pre mňa je?" Spájať minulé, prítomé a precítiť smerovanie do budúcnosti. Regres je návrat do miesta na ktoré sme už možno zabudli, kde sa problém začal a dodnes nesprecoval. Ak ste problém v minulosti nespracovali má tendenciu znovu sa vrátiť.

Riešim široké spektrum tém : fyzické, psychické, vzťahové, modelové, ktoré vás trápia a ovplyvňujú v prítomnosti. Smerujem klienta k nájdeniu podstaty života, tvorivosti, k poznaniu a prijatiu. Problém, ktorý vnímame fyzicky alebo mentálne je zúžený stav vedomia. V zúženom stave vedomia dávame veľkú pozornosť nášmu problému. Je to tlak chýbajúcich informácií do vedomia, ktoré sa tam na základe vlastností psychiky potrebujú a môžu dostať. Ak zabezpečíme vedomiu potrebné informácie, problém už viac netlačí. Podstatné je zistiť na čo nás problém upozorňuje a čo si potrebujeme uvedomiť, naučiť sa. Všetko čo sa nám deje má svoje opodstatnenie. Každý problém niekde a nejako vznikol, má svoju príčinu, odpoveď a riešenie.

V terapii si klient uvedomí, že nie je obeť situácie a problému ktorý žije. Poloha obete je najvyšším stupňom boja a ak bojujem, bojujem sám proti sebe. Ak sa len trápim a hovorím : "Už nemám silu na to aby som to riešil.", to je len odkladanie riešenia. Pritom potrebujem omnoho viac energie na to aby som vydržal v situácii ktorá ma ťaží. Slobodná voľba každého človeka je základný nástroj pri tvorbe jeho života. Najväčšiu radosť prežívame zo svojej tvorby. V spolupráci duše a tela, srdca a rozumu, to je rovnováha ktorú spolu hľadáme.