O mne

Som žena pred pädesiatkou. Mama dvoch synov a som partnerka mužovi, s ktorým žijem už celé štvrťstoročie. Na mojej ceste som stretla mnohé krásne udalosti i dotknutia. Hľadám možnosti riešenia, prepojenie tela a psychiky, srdca a rozumu pre seba I pre iných. Príjmam samu seba, aj iných, ako dokonalé bytosti s právom na vlastnú cestu. Viem, že všetko, čo nás v živote stretá, je naša vlastná snaha nezabudnúť kto sme a kam smerujeme. Nechávam sa viesť svojimi pocitmi, vnímam svoje, oddeľujem cudzie a emócie vyjadrujem spevom. Tu som sama začala, odrazila sa, dovolia si spievať, otvoriť sa a učiť sa novému. Skúsenosti, ktoré prišli cez spev a život ma posunuli k viacerým terapeutickým prístupom. K rôznym uhlom pohľadu na človeka, jeho hlas, emócie a život ako taký. Keď som prepustila rozumové predsudky a prekážky, ktoré som si sama dala, či zvonku prijala, bola som pripravená vnímať veľa vecí okolo seba inou optikou. To ponúkam aj mojim klientom. U mňa sa môžete stretnúť s tzv.odblokom pomocou regresných konštelácií.


Študovala som spev a viac rokov sa venujem práci s hlasom. V hlase sa zobrazí celé naše bytie a momentálne nastavenie. Pri speve sa jej priamo dotýkame. Na kurzoch hlasovej pedagogičky Ivy Vostárkovej som si intenzívnejšie uvedomila, že práca s hlasom siaha hlboko do psychiky. Práve Iva bola prvá, ktorá mi ukázala alternatívnu cestu. Tam vznikla moja túžba poznať viac, ísť hlbšie, spojiť to. Pri spievaní pracujeme so sebou, svojím hlasom, telom, emóciou a obsahom ktorý preciťujeme. Rovnako to robím aj s klientom v terapii. Sú mi blízke postupy, ktoré sú zamerané na telo a dušu ako celok. Sledujem prepojenie cesty jednotlivca a jeho rodu so zámerom, aby láska v rode mohla prúdiť. Len ak máme zdravé svoje korene, môžeme kráčať životom s ľahkosťou a spokojnosťou.


Všetky postupy, ktoré sú mne prirodzené a ktorým sa venujem využívajú emocionalitu a pocity človeka. Ponúkajú návrat k sebe samému, k telesnému a duševnému zdraviu, aby sme vedome kráčali prítomnosťou. Všetkých svojich učiteľov nosím hlboko v srdci a veľmi si ich vážim. Pozrela som sa na chvíľku cez ich uhol pohľadu a sformovala ten môj. V roku 2012 som sa rozhodla otvoriť svoju terapeutickú prax. Stále sa učím a všetky prístupy spájam. Mojimi učiteľmi sú všetci, ktorých na svojej ceste stretám. Vzájomne si zrkadlíme, spomíname na dávno poznané a ukazujeme si cestu.