Konštelácie s figúrkami

Pri rozostavení individuálnej systemickej konštelácie problému sa môže každý človeku pozrieť s odstupom a nadhľadom na seba a na svoj rod. Najprv bez emócií a hodnotení pomenujeme faktory a ukazovatele, ktoré potrebujeme na rozostavenie konštelácie. Potom postupne postaví klient seba, ľudí a zástupné symboly, ktoré s témou súvisia. Z nadhľadu, tým že sa pozerá, uvidí svoje miesto v probléme a čo všetko má naň vplyv. Až potom dáme priestor pocitom a emóciám. Niekedy aj v priestore. Uvedomuje si, ako sa cíti on i jeho okolie. Pocity ukazujú na súvislosti s ktorými sa klient potrebuje emocionálne vysporiadať. Postupne uvoľňuje putá, obsahy, ktoré sa v rozostavení ukážu a viažu.
Pri konšteláciách sa riadime systemickými zákonmi. Terapeutický efekt prinášajú najmä tzv.liečivé vety, afirmácie, gestá, ktoré v konštelácii verbalizujeme a urobíme. Tak zmení svoje postavenie a nastavenie vo vzťahovej štruktúre, v ktorej žije. Menia sa jeho vnútorné pocity i vonkajšie okolnosti.

Často sa v rozostavení ukáže, že problém je potrebné rozdeliť na viaceré, čiastkové riešenia problému, ktoré ďalej riešime v terapii. Inokedy stačí len uvidieť to svoje miesto v živote z nadhľadu a precítiť ho. Je to individuálne.

Odporúčam vám vzhliadniť aj moje video k systemickým konšteláciám, ktoré nájdete tu na stránke.