Pedagogický zámerMuzikoterapeutický zámer
  • kontakt dieťatka s rovesníkmi a učenie sa základným sociálnym zručnostiam
  • vrátiť hudbu, spev spontánny prejav do každodenného života rodiny
  • rozvoj priridzenej muzikality dieťaťa , muzicírovanie na jednoduchých hudobných nástrojoch a spievanie piesní s témami zo života dieťaťa
  • príprava dieťaťa na úspešný štart v MŠ a štúdium na ZUŠ
  • rozvoj reči, logopedické cvičenia a básne
  • rozvoj emocionálnej inteligencie a veselý, zmysluplný čas s rodičom
  • hry na podporu jemnej i hrubej motoriky a prirodzeného psychomotorického vývoja detí s ohľadom na jednotlivé vekové kategórie
  • muzikoterapia
  • zdieľanie o aktuálnych potrebách dieťaťa, odovzdávanie si skúseností a vzájomná podpora a inšpirácia.Ide o zážitkové skupinové učenie dospelých a ich detí. Inšpiráciou je psychológ Carl Ransom Rogers svojím výrokom : " Nechajme deti učiť sa tak, aby videli, ako sa iní učia". Dieťa sa učí prostredníctvom rodiča, učiteľa a iných detí AKTÍVNE , alebo POZOROVANÍM. Zažijete učenie hravou formou cez hudbu. Rodič sa aktívne zučastňuje. Sám sa učí, aj prostredníctvom svojho dieťaťa. Sám znou zažije vlastnú detskú hravosť , tvorivosť a v sebe objaví dar každej bytosti – t.j. schopnosť spievať.

Na hodinách veľa spievame piesne rôznych žánrov, rytmizujeme s jednoduchými hudobnými nástrojmi, učíme sa jednoduché logopedické básne, počúvame hudbu. Tvoríme spolu, všetko s využitím všakovakých pomôcok.Viac informácií nájdete na mojej FB stránke