Novinky a oznamy
SEMINÁR VEDOMÁ MATKA - VEDOMÝ OTEC  Dňa 9.6. 2018 v Novej Ban

... čítať viac

Kde sa rola matky a otca začína a kde končí ? Začína počatím, alebo ešte skôr? Končí dospelosťou dieťa, alebo trvá celý život? Nesieme v sebe potenciál materskej a otcovskej línie naprieč generáciami. V odovzdávaní života sme všetci rovnakí, nik nie je horší, ani lepší. Tento potenciál nás podvedome ovplyvňuje počas celého života a formuje naše role. Sme Matky a akú rolu v tom pre nás hrajú muži nášho života ? Partneri, otcovia našich detí, naši otcovia, dedovia, celá mužská línia. Ako ovplyvňujú naše postoje k nim nás ako ŽENY a MATKY. Následne cez nás naše dcéry a synov? Čo odovzdávame našim dcéram a synom? Ako môžeme my, matky, podporiť svojich synov na ceste ku vedomému mužstvu? Aký odkaz o ženskom svete odovzdávame svojim synom? Aký dar a výzva je v tom, keď som matkou syna? Ako syna, muža ovlyvňuje jeho matka ? Čo to prinieslo jeho roli muža, partnera, otca. A čo robiť a ako to vpýva na dieťa v prípade, ak je otec alebo matka neprítomný(á) čiastočne alebo úplne ? Sme Otcovia a akú rolu v tom pre nás hrajú ženy nášho žovota? ……………………………………… Táto téma je stale živá a preto pozývam vás , ktoré ste Matkou, vás, ktorí ste Otcom, a cítite, že vás tieto vzťahy brzdia, blokujú, zväzujú alebo viaznu, chcete ich kultivovať a žiť zdravo. Seminár je vhodný je aj pre tých, ktorí sa pripravujú na rolu rodiča, alebo s im nedarí počať. Vedomá Matka, ktorá svoho syna podporí na jeho mužskej ceste “zdravým” spôsobom, je dar a požehnanie nielen pre muža, ale aj pre jeho budúcu partnerku, deti, rodinu. Vedomý Otec, ktorý svoju dcéru podporí na ženskej ceste “zdravým”spôsobom je dar nie len pre ženu, ale aj pre jej budúceho partnera. Budeme hľadať odpovede a návod “zdravý spôsob” pre seba a naše deti. V rámci skupiny môžeme nájsť veľa odpovedí cez mužsko- ženské zrkadlenie. Preto je seminar určený aj ženám, aj mužom. Cez precítenie rolí nájdeme rovnováhu mužsko- ženského, aby sme vedome stáli ako MATKA a OTEC a následne našim deťom ponúkli “výživnú a zdravú pôdu na rast”. Na seminári sa naučíte základný princíp rodinnnej systemiky a dynamiky. Cena celodenného seminára je 35e/osoba. . V prípade záujmu prídem na pozvanie aj do iného mesta. Po dohode je možné aj individuálne strentutie v tejto téme v Nitre a v Novej Bani. Viac info a kontakné údaje na www.regresnaterapeutkads.sk , 0911 582 757 Prihlásiť sa môžete nejneskôr do 6 .6.2018

... čítať menej.


KURZ REGRESNÉ KONŠTELÁCIE : CESTA ŽENY 

S prichádzajúcou jarou otváram kurz pre uzavretý kruh žien. Ide o 3 stretnutia raz do mesiaca, vždy v sobotu v Novej Bani. V prípade záujmu dohodneme termíny aj v Nitre. 

... čítať viac

CELODENNÝ KONZULTAČNÝ POBYT V PRÍRODE V NOVEJ BANI

... čítať viac

Pobyt a prechádzka v prírode vám môže priniesť odpovede na mnohé otázky. Stačí stíšiť sa a načúvať sebe, kameňom, stomom... Ponúkam vám celodenný pobyt v minidomčeku pod lesom v mojej spoločnosti. Môžete formou rozhovou a "optikou " regresných konštelácií vniesť viac svetla do tém ktoré vás "kvária" a skutivovať vzťahy ktoré momentálne žijete. Teraz je ten čas, príroda sa otvára novému životu, novej ceste. V prípade potreby je možný aj nocľah.  

... čítať menej.