Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie o mojej práci a o mne. Práve sa pozeráte na jednu z ciest a za ňou na kus mojej osobnej cesty a poznania. Som učiteľka hudby, spevu a terapeutka. Hlasový prejav a spev považujem za najprirodzenejšiu a najdokonalejšiu autoterapeuticko – regresnú, ale aj progresnú „metódu“, ktorú sme zdedili po našich predkoch. Je stará ako ľudstvo samo.

Na tomto základe a v tomto duchu dnes už sama cielene pracujem s muzikalitou a emocionalitou človeka. Samozrejme s ohľadom na vek a zámer s ktorým ku mne prichádzate. S hudbou, pocitom, hlasom, slovom a telom. Prešla som mnohými výcvikmi a kurzami. V mojej praxi presakujú jednen do druhého a doplňajú sa. Nesúvisia, ani sa nevylučujú so žiadnym náboženským presvedčením. S pokorou, úctou a vlastnou zodpovednosťou k nim pristupujem. Robím len s tým,čím som sama prešla, s čím ladím a mám pocitovo zažité.

Často mi ľudia kladú rôzne otázky a spájajú si regres a regresnú terapiu, či konštelácie s rôznymi predstavami. Slovo REGRES je pre mňa NÁVRAT k prirodzenosti v sebavyjadrení, v živote, k vnútornej podstate každého človeka, ale aj návrat k prirodzenosti v hudobnom vzdelávaní od malička. U mňa môžete nájsť terapeutickú cestu emocionálneho sebapoznávania, ale aj hudobné vzdelávanie pre mamičky s deťmi v mojej vlastnej koncepcii. Je v tom moja osobná cesta profesionálneho naplnenia.

Prešla som kus cesty sama so sebou a od roku 2012 aj spolu s mojimi klientami. Stretnutia s nimi ma profesne formujú a prestavili aj mnohé moje osobné postoje. Aktuálne sa venujem skupinovej, aj individuálnej práci s deťmi i dospelými.

Na stránke nájdete informácie o tom, čo ponúkam ja a záleží len na tom, či sa to stretne s tým, čo hľadáte vy.

Toľko na úvod. V jednotlivých oknách sa môžete dozvedieť viac.